FAQ

Ofte stillede spørgsmål


Hvad koster det at have sit barn i TIPPO dagpleje?

TIPPO er billigere end en kommunal dagplejeplads. I 2024 koster en 48-timers plads 2158kr.


Er der søskende rabat?

Ja. Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i offentligt dagpasningstilbud.

Der betales fuld takst for den dyreste plads og ydes 50 % rabat af betalingen for øvrige pladser. Søskenderabat fratrækkes automatisk


Hvad hvis dagplejeren er syg?

TIPPOs børn har som udgangspunkt en fast gæstedagplejer, som de bliver passet hos i tilfælde af sygdom, afspadsering eller ferie, og derfor er det trygt og rart at komme i gæstedagpleje. Børnene kender desuden alle dagplejere fra vores ugentlige legestuedag.


Hvad så hvis gæstedagplejeren også er syg?

TIPPOs dagplejere må have fem børn hver. Er der flere syge dagplejere på én gang, bliver børnene tilbudt gæstedagpleje hos en af de andre dagplejere. Er der flere børn end ledige pladser, kan vi ikke garentere pasning - det er dog kun sket få gange i TIPPOs historie.


Hvad er åbningstiderne?

Dagplejerne har Samme åbningstider. Der er åben fra kl.6.30 - kl.16.15 (og lidt kortere om fredagen). Se de specifikke åbningstiderne under den enkelte dagplejer.


Er der nogle faste lukke dage?

TIPPO holder lukket i weekender, de 3 dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfart, d.23 december og på helligedage. 
Derudover holder vi sommerferie i uge 29 og 30, samt juleferie i uge 52.
Alle andre dage er der pasning efter behov.Hvad skal mit barn have med?

Barnet skal medbringe bleer, vådservietter/engangsvaskeklude, taske med skiftetøj efter årstiden, evt. barnevogn og to stykker frugt pr. dag.


Hvad med mad?

Barnet medbringer to stykker frugt pr. dag samt anden morgenmad, hvis det spiser morgenmad i dagplejen. Dagplejeren står for middagsmad.


Må dagplejerne give mit barn medicin?

Nej, dagplejeren må ikke give barnet medicin. Får dit barn medicin skal det gives før eller efter pasning i dagpleje.


Hvad med børn med særlige behov?

Alle TIPPOs dagplejere har meget stor fokus på det enkelte barns behov og flere har været på kursus i "Arbejdet med for tidligt fødte børn" og "Konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde". Ellers så tag gerne en snak med dagplejerne hvis der er noget særligt de skal være opmærksomme på.


Hvad er forskellen på TIPPO dagpleje og de kommunale dagplejere?

TIPPO dagpleje er en puljeordning som drives af forældrebetaling og kommunalt tilskud. TIPPO dagpleje ledes af de fem betyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode. TIPPOs dagplejere arbejder tæt sammen og mødes en gang om ugen med alle børnene til fælles legestue. TIPPOs børn har en fast gæstedagplejer, som de kender fra den fælles legestue. TIPPOs børn har samme rettigheder som de kommunale børn med hensyn til fysioterapi, ergoterapi og talepædagog. Der føres også kommunalt tilsyn med TIPPO.